Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel (prodávající) : 

Martina Kopecká, IČ : 74861026

Michaela Kopecká, IČ : 10822241

Provozovna : Šafaříkova 1274, Hradec Králové 500 02

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní vztah mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.salonin.in a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů).

Poskytovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaných činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, sms) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

1) OBJEDNÁNÍ, ZRUŠENÍ SLUŽEB A ZÁLOHY

• Pro objednání je nutné si předem zarezervovat termín, a to buď osobně, telefonicky, emailem či skrze sms

• Při rezervaci kupující sdělí své osobní údaje ( jméno, příjmení a telefonní číslo ) - tyto termíny nebudou poskytovány třetím osobám

• Při rezervaci bude kupující vyzván k odeslání zálohy na číslo bankovního účtu poskytovatele služeb, výše zálohy bude upřesněna dle typu úkonu - splatnost této zálohy jsou tři pracovní dny

• V případě změny či zrušení termínu je nutné tuto změnu ohlásit nejpozději 48 hodin před smluveným termínem - v tomto případě bude záloha zaslána zpět na číslo účtu kupujícího

• V případě zrušení či nedostavění se na objednanou službu připadá výše zálohy poskytovateli jakožto storno poplatek

• Pokud se nedostavíte na proceduru doplnění řas či kosmetiku, při plánování náhradního termínu bude kupujícímu naúčtován poplatek ve výši určené prodávajícim

• Dostavíte-li se na službu se zpožděním do 10 minut, bude tato služba zkrácena o tento čas

• Dostavíte-li se na službu se zpožděním více jak 10 minut, poskytovatel má právo odmítnout provedení služby a naúčtovat si storno poplatek - výše tohoto poplatku bude upřesněna dle typu úkonu

3) ODMÍTNUTÍ SLUŽEB

• Dostavíte-li se na službu se zpožděním více jak 10 minut, poskytovatel má právo odmítnout provedení služby a naúčtovat si storno poplatek - výše tohoto poplatku bude upřesněna dle typu úkonu

• Dále má poskytovatel právo odmítnout kupujícího v těchto případech :

     - kupující trpí kontraindikacemi

     - kupující se dostaví se zdravotními problémy

     - kupující se bude chovat nevhodně

     - kupující se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

     - kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

     - kupující odmítne vyplnit/podepsat potřebné dokumenty před provedením procedury (informovaný      souhlas a jiné)

4) OSOBNÍ VĚCI

• Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během i po ošetření v prostorách provozovny

• Pokud kupující nosí kontaktní čočky a nemůže si jej před provedením ošetření vyjmout, poskytovatel nenese odpovědnost v případě jejich poškození

5) CENÍK

• Platný a aktuální ceník všech služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkach

• Ceny se mohou lišit dle výjimečných případů ( např. zrušení, posunutí termínu a další)

• Vytvořením objednávky kupující souhlasí s cenami a po provedení služby je povinen tuto částku uhradit poskytovateli

6) DÁRKOVÉ POUKAZY

• Délku platnosti vždy určuje provozovatel - je uvedeno na poukazu

• Výši poukazu a druh služby určuje kupující a uvádí se na poukaz

• Po zakoupení poukazu nelze poukaz vrátit či vyměnit za hotovost

• Pokud se poukaz vztahuje na více služeb či návštěv, je možné jej vyčerpat pouze v průběhu jeho platnosti

• Pokud cena ošetření přesáhne hodnotu poukazu, kupující je povinen tento rozdíl doplatit poskytovateli ihned na místě

• Při nevyčerpání celé částky se peníze nevrací, lze je využít při další návštěvě v době platnosti poukazu

 • V případě nedodržení termínu bez předešlé omluvy výše poukazu dle zvoleného ošetření propadá

7) REKLAMACE SLUŽEB

• Při reklamaci prodloužených řas musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit nejpozději do tří dnů od provedení služby, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává po osobní návštěvě písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím
• Při reklamaci služeb ostatních (kosmetické ošetření plati, lash lifting, laminace obočí,..) je nunté tyto pochybnosti sdělit bezokladně po provedení procedury.  

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2021